טיפים לשוכרים ולמשכירים דירה

עורך דין ניב סגל עונה על שאלות שכולם שואלים

בחודש האחרון התעסקתי הרבה עם שכירויות, והשאלות שנשאלתי היו לרוב אותן שאלות.


הפניות שקיבלתי הן ממשכירים (בעלי נכסים) והן משוכרים (דיירים), עם בקשות לבדיקה או
ניסוח של הסכמי שכירות. רציתי לשתף אתכם חברים ולקוחות יקרים, בכמה נקודות שכדאי
לשים עליהן דגש אם אתם שוכרים (= דיירים), שנכנסים להתגורר בשכירות למגורים.
שימו לב שהנ"ל אינו בהכרח רלבנטי להסכם שכירות של נכסים מסחריים ועסקים, במקרים כאלו
ואני מדגיש, חייב! לפנות לעו"ד שמתמחה במקרקעין.

.1 קיצור תקופת השכירות – רוב השוכרים (הדיירים) אינם יודעים זאת, אך עפ"י חוק
השכירות והשאילה, אם אין בהסכם השכירות סעיף המאפשר "יציאה מוקדמת", לא
ניתן לסיים את תקופת השכירות לפני תום התקופה.
בהסכמי שכירות כאמור, המשכיר (בעל הנכס) מחויב לתת לשוכר (הדייר) הודעה של 90
יום מראש (לכל הפחות) לפני הביטול, והשוכר (הדייר) מ חויב לתת למשכיר הודעה מראש
של 60 יום (לכל הפחות), לפני ביטול הסכם השכירות.


טיפ למשכירים: בהסכמי שכירות לא ניתן להסכים מראש על זכות חד-צדדית לביטול
הסכם למשכיר, מבלי להעניק זכות דומה לשוכר. סעיף זה יהיה משולל תוקף.
כמו כן, לא ניתן להסכים בחוזה על תקופת הודעה מוקדמת שונה מזו שמו פיעה בחוק
(כאמור לעיל) אלא אם כן, התנאי לטובתו של השוכר. במילים אחרות: חיוב השוכר במתן
הודעה מוקדמת לתקופה העולה על 60 ימים תפגע בשוכר, אך תקופה קצרה יותר תיטיב
עימו, ולכן לסעיף שמיטיב עם השוכר יהיה תוקף משפטי מחייב.

.2 בטחונות וערובות מותרים עפ"י החוק: בחוק נקבע מתי משכיר (בעל נכס) יכול לקבל
ערובות מהשוכר ובאילו סכומים. מהי ערובה? ערובה נועדה להבטיח את התשלומים
שהשוכר (הדייר) התחייב לשלם למשכיר (בעל הנכס(. ערובה הינה שם כללי ויש מס'
סוגים של ערובות )ערבים / שטר חוב / שיק / מזומן / ערבות בנקאית וכיו "ב).
מתי צריך ערובה? למשל במקרה שבו שוכר (דייר) אינו מפנה את המושכר בזמן, המשכיר
יהיה רשאי לממש את הערובה שניתנה. על מנת לעשות זאת, המשכיר (בעל הנכס) יהיה
מחויב להודיע לשוכר מראש על כוונתו לממש את הערובה ולאפשר לשוכר לתקן את
ההפרה בטרם יממש את הערובה.


החוק קובע שאם בעל הנכס (המשכיר) מבקש מהשוכר (הדייר) ערובה אשר כרוכה
בהוצאה כספית )כמו לדוגמה: מזומן או ערבות בנקאית(, הגובה הכולל של סכומי
הערובות, יהיה לא יותר מהסכום הנמוך מתוך שתי האופציות הבאות:
• שליש מגובה דמי השכירות עבור כל תקופת השכירות.
• עלות של חודש שכירות מוכפ ל ב3- (סכום של 3 חודשי שכירות)
.3 תשלומים שמותר להטיל על שוכר דירה: שוכרי דירה )דיירים( יכולים להיות מחויבים רק
על תשלומים הקבועים על פי החוק ולא על תשלומים אחרים.
החיובים שמותרים עפ"י החוק הם כמפורט להלן:
.3.1 דמי שכירות עפ"י הסכם השכירות;
.3.2 מיסים החלים על דיירים – ארנונה;
.3.3 תשלומים שוטפים (כגון: ארנונה, מים, חשמל, גז)
.3.4 תשלומי ועד בית (רק עבור אחזקה שוטפת, לא שיפוצים ושיפורים לבית המשותף).

שוכרים (דיירים) שימו לב ! לבעל דירה אסור לדרוש שתשלמו עבור חיובים שאינם
מופי עים בחוק. לדוגמה: אסור לבעל נכס (משכיר) להטיל על השוכר לשלם את שכר
התיווך שאותו אמור המשכיר לשלם למתווך )אשר פעל מטעמו(. כמו כ ן, אסור לבעל נכס
לדרוש מהשוכר לשלם עבור שיפוצים בבניין המשותף שו ועד הבית מבצע.
כמובן שיש עוד דוגמאות ומקרים רבים. לכל שאלה בנושא שכירויות מוזמנים לפנות!

המומחים
לירן צ'רחי

טיפים לשוכרים ולמשכירים דירה

עורך דין ניב סגל עונה על שאלות שכולם שואלים בחודש האחרון התעסקתי הרבה עם שכירויות, והשאלות שנשאלתי היו לרוב אותן שאלות. הפניות שקיבלתי הן ממשכירים

קרא עוד »
בית ועיצוב
לירן צ'רחי

פרויקט צוף -כמון וצא לדרך

העיר כרמיאל מצויה בתנופת בנייה מתניעים את פרויקט גבעת צוף – כמון כרמיאל ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי , השתתף בשבוע שעבר בישיבה של הועדה

קרא עוד »
חדשות
לירן צ'רחי

שר הביטחון יואב גלנט , הגיע אתמול (א') לביקור בכרמיאל על מנת להתרשם מהמוכנות של העיר לתרחישי חירום

ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי לשר הביטחון יואב גלנט: "כרמיאל ערוכה לכל תרחיש" ראש העיר כרמיאל משה קונינסקי לשר הביטחון יואב גלנט: "כרמיאל ערוכה לכל

קרא עוד »

כתיבת תגובה