Read more about the article <strong><u>הפרטת הדואר ממשיכה קדימה</u></strong><strong><u></u></strong>
מתוך הוועדה

הפרטת הדואר ממשיכה קדימה

תהליך הפרטת הדואר ימשיך תוך שיפור רמת השירות לצרכן לאחר הפגישה המשולשת בתחילת השבוע בה הגיעו שר התקשורת ד״ר שלמה קרעי, שר האוצר סמוטריץ והשר לשיתוף פעולה אזורי דודי אמסלם…

להמשך קריאההפרטת הדואר ממשיכה קדימה